1. Útlevélkérelem nagykorú esetén:

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehetséges benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

 

Útlevélkérelem benyújtásához szükséges:

 • állampolgárság igazolása, amely lehetséges érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevéllel, érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik a fenti okmányokkal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer sem igazolja az állampolgárságát, hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje hónapokkal meghosszabbodik.

 • személyazonosság igazolása, amely lehetséges érvényes útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, illetve kártya formátumú érvényes magyar vezetői engedéllyel;
 • házasságkötés folytán történt névváltozás esetén a házassági anyakönyvi kivonat;
 •  

2. Útlevélkérelem kiskorú esetén:

Kiskorú személy útlevél iránti kérelmének benyújtásakor szükséges mindkét szülő (törvényes képviselő) személyes megjelenése

Egyik szülő személyes jelenléte csak akkor elegendő:

 • ha kizárólagos felügyeleti jogkörrel rendelkezik és a másik szülő szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel, és erről jogerős bírósági vagy hatósági végzést mutat be;
 • ha a másik szülő aláírásával ellátott, közjegyző vagy tiszteletbeli konzul által hitelesített vagy két tanú aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatot mutat be.
 • ha a másik szülő haláláról halotti anyakönyvi kivonattal rendelkezik.

Útlevélkérelem benyújtásához szükséges:

 • a gyermek érvényes útlevele, vagy a gyermek érvényes személyi igazolványa,
 • szülő(k) érvényes útlevele vagy személyi igazolványa,
 • gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata (útlevél nem állítható ki a gyermek születésének hazai anyakönyvezése nélkül),
 • Nyilatkozat, amennyiben a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg és a gyermek 6. életévét nem töltötte be

A 12 év alatti kiskorúnak nincsen aláírás és ujjlenyomat adási, valamint személyes megjelenési kötelezettsége.

3. Ideiglenes (hazautazásra- vagy továbbutazásra jogosító) útlevél:

Az a magyar állampolgár igényelheti, akinek útlevele vagy úti okmánya elveszett, eltulajdonították, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált.

A kirabolt magyar állampolgároknak az ideiglenes útlevélkérelem benyújtása és az ideiglenes útlevél kiállítása végett személyesen meg kell jelenniük a Konzulátuson.

Fentiektől eltérően adott esetben utazási igazolás kiállítása is elegendő lehet a hazatéréshez. A hazatéréshez szükséges és indokolt, kiállítandó dokumentum típusát a Konzulátus határozza meg.

Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 3-5 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket vagy postázza ki azokat.

5. Megváltozott az Ön neve a legutóbbi útlevele/személyi igazolványa igénylése óta?

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor hozza magával a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a házasságot felbontó ítéletét. Amennyiben az Ön válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden magyar állampolgár kötelessége, hogy Magyarországon anyakönyveztesse a házasságát, válását, gyermeke születését.

További információk:  https://konzinfo.mfa.gov.hu/utlevel