• Szükséges dokumentumok: 
  •  
  • - születés hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem
  •  
  • - A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat. (hitelesítve, hivatalos fordítással)
  •  
  • Szülők személyazonosító okmányai és magyar lakcímigazolványai eredetiben és másolatban.
  •  
  • Kitöltött és mindkét szülő által aláírt adatlap a gyermek lakcím-nyilvántartásba vételéhez. 
  •  
  • Szülők házassági anyakönyvi kivonata eredetiben. Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, úgy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szükséges, amit a kérelmezéskor a konzul előtt is meg lehet tenni. Az apai elismerő nyilatkozatot meg lehet tenni a gyermek születése után, vagy a gyermek születése előtt is.  Ehhez kapcsolódó nyomtatvány itt: megszületett gyermekre; születendő gyermekre

Anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat