• Szükséges dokumentumok: 
  •  
  • házasság hazai anyakönyvezésére irányuló kitöltött kérelem. Ezt az adatlapot az elektronikus anyakönyvi rendszerbe (EAK) történt adatfelvitel után nyomtatjuk ki, aláírására a konzul előtt kerül sor. :nyomtatvány letölthető itt: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM09_Adatlap_hakv_haz2022.pdf
  • A házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat. 
  • Házasulók személyazonosító okmányai eredetiben.
  • Házasulók nyilatkozatai a házassági névviselésről.
  • Ha a házastársak közül az egyik fél nem jelenik meg személyesen a kérelem benyújtásakor, az ő (két tanú aláírásával ellátott, írásbeli) nyilatkozata a gyermek családi nevére vonatkozóan.
  • házasságkötés előtti családi állapot igazolására elvált családi állapot esetén jogerős bontóítélet, özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  • Házasulandók születési anyakönyvi kivonatainak másolata
  •  
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy minden kubai okmányt  a kubai külügy (MINREX) által hitelesítve és hivatalos magyar nyelvű fordítással szükséges beadni. 

Anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatos további tudnivalók ezen a linken érhetők el